Visió

  • Crear una comunitat perquè la gent visqui, treballi i creixi
  • Donar sentit, pertinença i llibertat a la vida de les persones implicades
  • Donar suport a la vida i projectes personals i col·lectius dels seus membres
  • Ajudar a construir un món més sostenible, just i solidari

Missió

 Hi ha quatre branques principals del que estem creant:

Habitatge

Habitatges còmodes, saludables, estables, assequibles i funcionals utilitzant l’estructura d’una cooperativa d’habitatge.

Comunitat

Una cultura comunitària cohesionada i que floreix, donant suport a les relacions interpersonals saludables i al desenvolupament personal i grupal.

Recursos col·lectius

recursos compartits com cuines, infraestructures, electrodomèstics, eines i vehicles i una cobertura saludable i eficient de les necessitats bàsiques, inclosa la producció i l’aprovisionament d’aliments locals ecològics.

Agroecologia

Projecte agrícola que promou l’ecologia i la resiliència.

Valors

La manera com realitzem el projecte parteix de les següents deu arrels:

Cura

Ens cuidem les unes de les altres i de l’entorn que ens envolta. Col·loquem viure bé al centre i vetllem pel benestar a través de la cobertura saludable de les necessitats bàsiques i socials. Reconeixem la diversitat de necessitats i cuidem i posem atenció per atendre-les en un marc d’equitat i justícia col·lectiva. Oferim suport emocional i resolució de conflictes quan és necessari. Ens ajudem mútuament intentant entendre i comunicar les nostres necessitats. Valorem un entorn sa, ric i estimulant perquè els nens i nenes creixin i es desenvolupin. Reconeixem el paper de la llengua i la cultura catalanes com a herència històrica i eix vertebrador de la comunitat i la seva integració al territori. Assumim la necessitat de protegir i regenerar el patrimoni físic i cultural del que esdevenim part.

Participació

Assumim la responsabilitat del projecte col·lectivament i valorem la presa de decisions sàvies, inclusives, transparents i alineades amb la nostra missió i valors. Reconeixem diferents nivells de compromís amb el projecte, per això tenim diferents tipus de membres amb diferents nivells de responsabilitat.

Solidaritat

Compartim els nostres recursos per donar suport a altres projectes i comunitats socials, polítiques i artístiques, per facilitar un canvi social sistèmic i la creació d’un món més just, sostenible i bell.

Creixement personal

Valorem el creixement i desenvolupament personal i ens comprometem a créixer juntes. Som persones compromeses en millorar la nostra comprensió de nosaltres mateixes i de les altres, i a desenvolupar les habilitats necessàries per a una dinàmica de grup saludable, harmònica i funcional. Esperem que els membres participin en la gestió i manteniment del projecte adquirint les competències necessàries, encara que actualment estigui fora de la seva zona de confort. La comunitat experimenta amb pràctiques de comunicació i presa de decisions encarnades que es relacionen tant amb el cos com amb la ment, respectant la diversitat d’orígens i experiències que tenen les persones.

Vida compartida

Compartim les nostres vides a través dels àpats, esdeveniments, activitats, pràctiques, rituals i projectes i creiem que això forma part de la creació d’un món millor, més alegre i més significatiu. També reconeixem i respectem la necessitat de temps i espai personal. Valorem la vida col·laborativa i col·lectiva per sobre de l’individualisme o les famílies nuclears. Ens recolzem mútuament sense necessitat de reciprocitat immediata.

 

Ecologia

Utilitzem pràctiques ètiques, sostenibles i regeneratives per viure en harmonia amb la terra d’una manera que respecti l’ecosistema local i el planeta com un tot. Treballem per crear sistemes de baix impacte, autosuficiència i resiliència en l’alimentació, l’aigua i un model de producció i consum socialment just que redueixi l’ús d’energia i matèries primeres per part de les societats dins dels límits planetaris.

 

Diversitat

Acollim la diversitat de gèneres, sexualitats, edats, origen de classe, ètnia i capacitats. Busquem un punt comú de comprensió i acceptació de les nostres diferents necessitats i preferències, des dels requisits alimentaris fins a les sensibilitats que poden divergir. Són benvinguts els cossos i ments, gèneres i relacions no convencionals i no normatives.

 

Inclusió

Reconeixem que existeixen desequilibris de poder i ens centrem de manera proactiva en l’apoderament per rectificar-los. Ens comprometem a compartir les nostres habilitats i coneixements i esperem que tots els membres treballin per reconèixer els seus propis prejudicis i privilegis. Som una comunitat internacional multilingüe. Ens comprometem a adquirir un nivell de comprensió tant en català com en anglès.

 

Igualtat de gènere

Reconeixem que la desigualtat de gènere és sistèmica i generalitzada. Promovem un entorn inclusiu i just on totes les veus s’escoltin i es valorin i la discriminació per raó de gènere no tingui cabuda. Potenciem un lideratge equilibrat de gènere en els nostres projectes, eliminem les barreres a la participació i compartim de manera justa tot tipus de treball, inclòs el treball no reconegut que desproporcionadament han fet i fan les dones a la societat.

 

Autonomia

Pretenem crear llibertat del poder dominant en les nostres relacions diàries i pràctiques de presa de decisions. Partim de la propietat i gestió col·lectiva dels nostres recursos, de manera que les decisions es prenguin en benefici de tota la comunitat, la societat en general i les generacions futures. Construïm autonomia front al capitalisme creant accés a l’habitatge lliure d’especulació, que prioritza les necessitats sobre els beneficis i els privilegis, i desenvolupant sistemes de producció coherents amb els nostres valors.