Manufactures de l'economia social

El projecte de Vidàlia ofereix SERVEIS a la COMUNITAT dins de la seva àrea d’expertesa

ACOLLIR GRUPS I ESDEVENIMENTS

Acollim a grups petits per a que pugeu realitzar reunions internes, trobades, festivals i esdeveniments varis.

 

NOVA VIDA A ESPAIS EN DESÚS

Donem vida a espais en desús elaborant projectes a mida i ocupant-nos de forma integral pels estudis de viabilitat, pla econòmic-financer, juridicolegal, pla arquitectònic urbanístic i processos relacionals.

MANTENIMENT DE BOSCS I JARDINS DE LA ZONA

Tenim persones especialitzades en el disseny i manteniment de zones verdes, tant boscos, parcs que eco-espais amb servei integral amb certificat de permacultura.

 

LOCALITZACIONS SINGULARS COM A PLATONS

Espais carismàtics per fer sessions cinematogràfiques i fotografies.

 

Més SERVEIS i PRODUCTES que ofereixen PERSONES de la comunitat

· Fusteria · Psicologia · Facilitació de grups · Psicodanza ·
Pintures i art plàstic ·  Permacultura · Classes de Català · Classes d’Englés · Programació · Servei de video i fotografia ·

I en un futur proper podrem oferir:

Retiros

Repartició de cistelles amb productes locals i ecològics

Coworking i Lloguer d'espais

Som part del projecte Singulars 2019 i el Programa Treball i Formació

PROMOU

IMPULSA

APMU

ESPAI DE VIDA, SCCL

LA VIDALENCA, SCCL

COL·LABORA EN FINANCIACIÓ