The Place

Colònia Vidal

La Colònia Vidal, també coneguda com a Cal Vidal, és una antiga colònia tèxtil concebuda com un nucli auto-suficient, amb habitatges per als obrers, església, escola, etc… a la riba del riu Llobregat, en el municipi berguedà de Puig-reig, inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Actualment s’hi ubica el Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig que rep mes de 10.000 visitants anuals i que forma part del Sistema
Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Des de la colònia hi ha 15min. en bicicleta fins a Puig-reig, 20min. en Cotxe fins a Manresa i 60min. fins a Barcelona. Hi ha autobusos directes al centre de Barcelona (10 al dia; 1h30min) i Manresa (10 al dia 40min).

Historia

El fundador de la Colònia Vidal va ser Ignasi Vidal i Balet juntament amb la seva família, els “Vidalets”. L’any 1882
la família Vidal va comprar els terrenys necessaris per a la construcció de la Colònia. La construcció d’aquesta va
començar el 1892, a partir del projecte d’un dels seus propietaris, l’enginyer Vicenç Vidal i Casacuberta, però no
es va acabar de construir fins a l’any 1901. Ignasi Vidal va morir abans d’acabar les obres i va passar el relleu
cap als seus dos fills. La colònia va estar en funcionament 80 anys, des del 1901 fins que va tancar portes l’any 1980.

Situació Actual

Desprès del tancament de la fabrica la colònia es va buidar poc a poc de gent i l’any 2005  ho va comprar Hines, una corporació immobiliaria d’EEUU, a través d’una societat creada específicament per a la transacció, Hines Cal Vidal, S.L., per fer un gran projecte urbanístic en un moment de creixement generalitzat. Actualment la propietària Hines Cal Vidal S.L. estàn en converses amb el titular de la hipoteca Banc Popular, S.A. per tal de buscar un projecte alternatiu a l’inicial i que permeti donar sentit a la Colònia, a l’hora que fer viable la reestructuració del deute per passar a petits préstecs per als usuaris. En aquest sentit el nostre equip de tècnics té un encàrrec per facilitar aquesta missió. Per conservar la Colònia en un estat de mínims, actualment el Banc ha disposat un fons de maniobra i assumeix el finançament de les reparacions d’emergència quan es necessiten per evitar la degradació de la finca, com s’ha fet amb la teulada l’esglesia, tancament de ximeneia i naus industrials, i properament amb la façana de part dels edificis de la Plaça. El Banc s’ha mostrat molt disposat a fer una quita del deute (perdonar una gran part de la
hipoteca) actual per facilitar la venta de la colònia a qualsevol propietari nou. L’Ajuntament de Puig-reig és favorable al nostre projecte i a que es recuperi la colònia com un espai de vida i de comunitat; a l’hora que impulsa que la propietària executi les obres de rehabilitació imprescindibles i vetlli per la seguretat de tots els seus visitants (més de 10.000 a l’any).